Kategorie:

A1. Chóry mieszane - duże zespoły powyżej 24 śpiewaków
(wszyscy członkowie chóru muszą mieć ukończone 18 lat).
A2. Kameralne chóry mieszane - pomiędzy 16 a 24 śpiewaków
(wszyscy członkowie chóru muszą mieć ukończone 18 lat).
B. Chóry o głosach równych - dorośli (męskie lub żeńskie)
(wszyscy śpiewacy muszą mieć ukończone 18 lat – minimum 12 członków).
C. Chóry młodzieżowe 13-19 lat - minimum 20 śpiewaków.
D. Chóry dziecięce 6-14 lat - minimum 20 śpiewaków.
S. Chóry seniorów – minimum 16 śpiewaków
(nie mniej niż 60% śpiewaków musi mieć ukończone 60 lat)

Przed rejestracją
prosimy zapoznać się z regulaminem:
w formacie pdf tutaj, w formacie doc tutaj.

Formularz zgłoszeniowy:
w formacie pdf tutaj, w formacie doc tutaj.

Zgłoszenia na edycję w dniach 28-30 czerwca 2019r.
prosimy przesyłać do dnia 20.02.2019

Na adres pocztowy:

MELODY
Ogrodowa 27A
05-509 Józefosław

lub e-mail info@poloniacantat.pl

CRACOVIA SACRA - Sacred Choral Music Festival in Krakow | e-mail: info@poloniacantat.pl | www.poloniacantat.pl |