Carmen Moreno
Carmen Moreno (Barcelona, Hiszpania)
Dyrygent i Sopranistka. Ukończyła Konserwatorium Juan Jose Landaeta Caracas (Wenezuela), oraz konserwatorium musyczne w Barcelonie i Badalonie. Specjalizuje się w pracy nad techniką wokalną. Wydała książkę zatytułowaną Mi técnica Wokal Paso a Paso (Moja technika wokalna krok po kroku) oraz jest autorem licznych artykułów związanych z muzyką wokalną. Prowadziła liczne warsztaty z techniki wokalnej i wykłady w czasie konferencji związanych z muzyką chóralną. Była jurorem festiwali Cracovia Cantans w Krakowie oraz Festiwalu Muzycznym w Cantonigros. Jest profesorem śpiewu w Escuela ESTUDI Musical, a także dyrygentem Chóru Esperit Cantaire oraz oraz Chóru Kameralnego Cantoria Re-Quinto w kościele Sagrada Familia w Barcelonie.
Bernhard Gfrerer
Prof. Bernhard Gfrerer (Salzburg, Austria)
Absolwent Mozarteum w Salzburgu, które ukończył ze specjalnością muzyka kościelna. Od 1987 roku jest organistą i dyrygentem chóru Kościoła Franciszkańskiego w Salzburgu. Koncertował z takimi sławami jak Plácido Domingo, Jose Carreras czy James King. Koncertuje w najważniejszych centrach kulturalnych Europy, jak również w Ameryce Południowej, USA, Rosji czy Azji. Jest wykładowcą na licznych kursach mistrzowskich w USA, Japonii czy Ameryce Południowej oraz zasiadał w Jury międzynarodowych konkursów. W swym dorobku artystycznym posiada liczne nagrania dla radia, telewizji i wytwórni płytowych.
Pawel Lukaszewski
Paweł Łukaszewski (Polska) kompozytor, dyrygent, pedagog urodzony w 1968r. w Częstochowie. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w W arszawie, uzyskując dwa dyplomy: w zakresie gry na wiolonczeli: 1992, prof. A. Wróbel i kompozycji (z wynikiem celującym); 1995, prof. M. Borkowski.Od roku 1996 pracuje w Katedrze Kompozycji Akademii Muzycznej w W arszawie, gdzie w 2000 r. uzyskał tytuł naukowy doktora, a w roku 2006 tytuł naukowy doktora habilitowanego w zakresie kompozycji. W roku 2014 otrzymał tytuł naukowy profesora sztuk muzycznych. Za swoją twórczość kompozytorską otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. w 1994 – II nagrodę na 2. Forum Młodych Kompozytorów w Krakowie oraz wyróżnienie na Konkursie Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (1992), w 1995 – I nagrodę na Konkursie Akademii Muzycznej w Warszawie, w 1998 – II nagrodę na 27. Międzynarodowym Konkursie Florilege Vocal de Tours we Francji (1995). Ponadto został uhonorowany m.in. Nagrodą Prezydenta Miasta Częstochowy za twórczość kompozytorską (1995), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1998), Nagrodą im. św. Brata Alberta (2006), Brązowym Medalem Gloria Artis (2011), Choc de Classica (2014) i O rphee d’Or – Prix Hector Berlioz (2014). Otrzymał także sześciokrotnie nagrodę fonograficzną Fryderyk (w 2013 – Artysta Roku). Utwory Pawła Łukaszewskiego wykonywane były na ponad 100 festiwalach w kraju i za granicą i są zarejestrowane na ponad 100 polskich i zagranicznych płytach CD. Ponad 60 jego utworów zostało wydanych przez ChesterNovello, PWM Kraków, Edition Ferrimontana, Edizioni Carrara, Lorenz Corporation, Choris Mundi, Santa Barbara California. Od roku 1995 do 2013 był Sekretarzem Zarządu Stowarzyszenia i Dyrektorem Organizacyjnym Międzynarodowego Festiwalu Laboratorium Muzyki Współczesnej, a od roku 2000 jest prezesem Instytutu Musica Sacra. Bierze udział w pracach jury konkursów kompozytorskich, m.in. w A rezzo, Rimini (Włochy), Moskwie (Rosja), Bukareszcie (Rumunia) i na Malcie oraz w Polsce (Katowice, Bydgoszcz, Legnica, Warszawa,Częstochowa, Poznań). Jest dyrektorem Chóru Katedry Warszawsko-Praskiej Musica Sacra i Wydawnictwa Musica Sacra Edition. Jego utwory są wykonywane i prawykonywane przez renomowane zespoły chóralne z L ondynu i Cambridge (The Kings Singers, The Holst Singers, BBC Singers, Trinity College Choir, Tenebrae, Britten Sinfonia, Polyphony) pod dyrekcją wybitnego dyrygenta Stephena Laytona.
All Iastrebova
Alla Iastrebova (Moskwa, Rosja)
Zasłużona dyrygentka i organizatorka ruchu śpiewaczego w Moskwie. Odznaczona orderem „Wielkiej Moskwy" za osiągnięcia w dziedzinie muzyki. W 1998 roku stworzyła szkołę chóralną Debute w skład której wchodzi prawie 300 chłopców w wieku 7-18 lat. podzielonych na 7 zespołów. Dzięki koordynacji pracy 60 nauczycieli Alla Iastrebova szybko osiągnęła sukces na konkursach w Rosji i na świecie. Między innymi jej zespoły zdobyły dwie nagrody na Warszawskim Międzynarodowym Festiwalu Chóralnym w roku 2007r. oraz statuetkę "Złotego Anioła" na Krakowskim Festiwalu Pieśni Adwentowych i Bożonarodzeniowych w 2010r.
Rihards Dubra
Rihards Dubra (Ryga, Łotwa)
Studiował w Szkole Muzycznej w Jurmala, oraz w Emils Darzins College of Music. W 1989 roku ukończył studia na Latvian Music Academy w klasie kompozycji Adolfsa Skulte. W 1996 uzyskał tytuł magistra na Łotewskiej Akademii Muzycznej pod kierunkiem Karlsona Jurisa. Podczas studiów, zaczął uczyć harmonii i kompozycji w Szkole Muzycznej w Jurmala, gdzie pracuje do dziś. Rihards Dubra był organistą w kościele Matki Boskiej Bolesnej w Rydze, a od 1999 roku jest kantorem w kościele św Marii Magdaleny w Rydze. Większość prac kompozytora to utwory na głosy z towarzyszeniem muzyki organowej i symfonicznej. Podstawą stylu Rihardsa Dubra jest minimalizm i neo-romantyczne melodie w formie i filozofii gregoriańskiej muzyki średniowiecznej i renesansowej. Muzyka Rihards Dubra wykonywana jest w wielu krajach świata, kraje w których można nabyć nuty kompozytora to: Łotwa, Litwa, Estonia, Szwecja, Norwegia, Niemcy, Polska, Anglia, Francja, Austria, Włochy, Japonia, RPA, Kanada, Argentyna, USA.

CRACOVIA SACRA - Sacred Choral Music Festival in Krakow | e-mail: info@poloniacantat.pl | www.poloniacantat.pl |