Najlepiej kontaktować się z nami przy pomocy
e-maila: info@poloniacantat.pl

Odpowiadamy na wszystkie maile, jednakże czasami odpowiedź zostanie wysłana po paru dniach gdyż nie mamy pełnoetatowych pracowników, a wszyscy włączeni w organizację festiwalu są aktywnymi muzykami (śpiewacy, dyrygenci) zaangażowanymi w wiele innych projektów. Dlatego prosimy o wyrozumiałość.

 

Prosimy o wysyłanie korepondencji pocztą elektroniczną info@poloniacantat.pl lub listownie:

MELODY
ul. Ogrodowa 27A
05-509 Józefosław

Wpisowe prosimy wysyłać na konto:

MELODY
79 1090 1694 0000 0001 1554 3685 - PLN w Santander Bank Polska
"prosimy wpisywać w tytule nazwę zespołu”

CRACOVIA SACRA - Sacred Choral Music Festival in Krakow | e-mail: info@poloniacantat.pl | www.poloniacantat.pl |